Jaarrekeningen

Een van de diensten van VSVB is het opstellen van jaarrekeningen. Lees verder wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

Het samenstellen van de jaarrekening

Na afloop van het boekjaar zullen wij op basis van de verwerkte administratie en de door u verstrekte gegevens de jaarrekening samenstellen. De jaarstukken bestaan uit het accountantsverslag en de jaarrekening, waarin opgenomen de balans en de winst- en verliesrekening. In het accountantsverslag wordt een analyse van het resultaat en van de financiële positie opgenomen. De jaarrekening wordt voorzien van toelichtingen en specificaties.

Het verzorgen van de publicatiestukken

Heeft u een publicatieplicht? Dan kunnen wij uw jaarcijfers deponeren.

Na het opstellen en vaststellen van de jaarrekening stellen wij de publicatiestukken op welke bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel door u gedeponeerd dienen te worden. Met uw accordering van de publicatiestukken verleend u ons toestemming om namens u de publicatiestukken (digitaal) te deponeren.

Het verzorgen van de notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders

De notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders worden door ons (in concept) opgesteld. In de notulen wordt vastgelegd dat de jaarrekening is vastgesteld, het voorstel tot winstbestemming is goedgekeurd, decharge is verleend voor het gevoerde beleid door de bestuurders, alsmede eventuele overige besluiten zijn genomen.

Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting

Is uw onderneming vpb-plichtig? Dan kunnen wij ook de aangifte vennootschapsbelasting voor u verzorgen. De jaarrekening dient als basis voor deze aangifte. Tevens verzorgen wij voor u de uitstelregeling voor het inleveren van de aangifte vennootschapsbelasting.

feature1 free img
Scroll naar boven