VvE-Beheer

VSVB werkt samen met een externe VvE-Beheerder om uw VvE volledig te ontlasten van de dagelijkse gang van zaken.

 

Wij helpen u graag met uw administratie voor uw VvE. Onze VvE-Partner is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in vastgoed. Wij zorgen voor continuïteit en persoonlijke aandacht voor uw VvE.

Administratief beheer

Bent u benieuwd welke diensten onder onze VvE-diensten gaan betreffende administratief beheer ? Kijk hieronder voor een overzicht: 

 • VvE-administratie voor al uw beheersvragen online inzien.
 • Algemene ledenvergadering voor uw VvE initiëren.
 • De presentielijst beschikbaar maken.
 • Begeleiden, adviseren en aanvragen van een vergaderlocatie.
 • Algemene ledenvergadering begeleiden.
 • Notuleren van de algemene ledenvergadering.
 • Vragen van uw eigenaren aan uw Vereniging van Eigenaars beantwoorden.
 • Eigenaarsregister voor uw VvE bijhouden.
 • Het administreren van gebruiksverklaringen.

Bovenstaande diensten voeren wij graag voor uw Vereniging van Eigenaars uit. Staat er iets niet bij wat u wel verwacht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. 

Financieel beheer

Onder financiële diensten worden die taken verstaan verband houden met de financiële administratie van de Vereniging van Eigenaars. Ook deze taken voeren wij graag voor u uit. In hoofdlijnen vallen hieronder de volgende taken:

 • Het incasseren van de VvE- of servicebijdragen
 • Betalingsachterstanden zo veel mogelijk voorkomen
 • Het betalen van facturen
 • Het opstellen van de jaarrekening
 • Het opstellen van een begroting
 • VvE bijdragen berekenen
 • Inzicht geven in uw financiën met een online portaal

Daarnaast heeft onze VvE Partner als VvE Beheerder ervaring met particuliere erfpacht en het afrekenen van de stookkosten.

Technisch beheer

Onder technische diensten worden die taken verstaan die verband houden met het technisch in goede staat houden van het appartementencomplex, terrein en aanhorigheden. In hoofdlijnen vallen hieronder de volgende taken:

 • Registreren en coördineren van onderhoudsaspecten voor uw VvE
 • Het aanvragen en beoordelen van offertes voor (periodieke) werkzaamheden en zo nodig het adviseren hierover.
 • Het begeleiden van dagelijks onderhoud – al dan niet in samenwerking met een technische commissie – voor zover dit voor rekening van de VvE komt.
 • Het initiëren en begeleiden van groot onderhoud
 • Het behandelen van verzoeken en klachten van algemene aard.

Om excellente dienstverlening te leveren heeft onze VvE Partner een eigen bouwkundige afdeling. U bent dus niet afhankelijk van externe partijen. Met de persoonlijke aandacht die hun leveren zullen wij uw VvE zo goed mogelijk van dienst zijn.

feature1 free img
Scroll naar boven